Kunnskapsbase : Skjemaer og veiledninger > Veiledninger
Denne veiledningen skal bidra til at du skal komme deg på nett, raskt og enkelt. Illustrasjonene er svært forenklet og skal kunne brukes på alle typer modem. Det er tre forskjellige illustrasjoner, utfra om du har fasttelefon eller ikke. Se vedlegg
Kablingen internt i huset har stor betydning for kvaliteten på bredbåndet ditt. Dårlig kabling kan føre til støy på telefonen og det er fare for at du får redusert hastigheten på bredbåndet eller at du ikke kommer på nett. For abonnenter med FLERE ANALO...
Det er begrensede muligheter innebygget i modemet men det er mulig å bestemme når en tilkoblet maskin skal få lov til å være tilkoblet nettet. For å sette opp funksjonen så må du først logge på modemet. Det gjøres slik: 1: Koble en datamaskin til mod...
Se vedlagte PDF for å se hvordan du kobler via våre lynvern.
Kablingen internt i huset har stor betydning for kvaliteten på bredbåndet ditt. Dårlig kabling kan før til støy på telefonen og det er fare for at du får redusert hastigheten på bredbåndet eller at du ikke kommer på nett. For abonnenter med EN ANALOG TE...
I utgangspunktet får alle våre kunder 1 stk. adsl nat ruter med dhcp server og 1 stk. lan utgang. Om trådløst nettverk skal anskaffes, anbefaler vi trådløse aksesspunkt. I de tilfeller der kundene har en trådløs ruter kan disse som regel settes opp som et...
Kablingen internt i huset har stor betydning for kvaliteten på bredbåndet ditt. Dårlig kabling kan føre til støy på telefonen og det er fare for at du får redusert hastigheten på bredbåndet eller at du ikke kommer på nett. For abonnenter med BREDBÅNDSTE...
Gratulerer med din StayOn internettløsning. I dette dokumentet finner du diverse nyttig informasjon. VIKTIG TEKNISK INFORMASJON: NAVN: VERDI: Din IP adresse (Your IP Adress) Dynamisk tildelt Primær navneserver (Primary DNS) 37.44.185.10 ...
Help Desk Software by Kayako kundeservice.stayon.no/index.php?