Kunnskapsbase : Bredbåndstelefon

Ja, men telefonnummeret kan være registrert på en annen abonnement fra før. Vi trenger da navn og fødseldato for ny eier av abonnementet.
Dersom du ønsker spesifisert faktura for tellerskritt for en gitt måned, kan du kontakte vårt kundesenter. Dette må være innenfor de siste 3 månedene. Pris for spesifisering er i henhold til gjeldende prisliste. Spesifisering av tellerskritt kan ikke b...
Kontroller først at internettforbindelsen fungerer. Dersom du ikke kommer deg på Internett vil heller ikke bredbåndstelefoni fungere. OMSTART AV UTSTYR * Trekk ut strømmen fra telefon om du har et telefon apparat som krever strøm. F.eks. trådløs hån...
Kablingen internt i huset har stor betydning for kvaliteten på bredbåndet ditt. Dårlig kabling kan føre til støy på telefonen og det er fare for at du får redusert hastigheten på bredbåndet eller at du ikke kommer på nett. For abonnenter med BREDBÅNDSTE...
Help Desk Software by Kayako kundeservice.stayon.no/index.php?