Kunnskapsbase : Internett

De fleste av våre tjenester er tilgjengelig over ipv6 og vi er i full gang med å rulle ut IPv6 til våre kunder. Ca 20% av våre kunder har nå i 2015 dual stack, altså både ipv4 og ipv6. Hver kunde får tildelt /56, noe som betyr at nettet kan splittes opp...
Se vedlagte PDF for å se hvordan du kobler via våre lynvern.
I vedlagte PDF finner du veiledning til hvordan du aktiverer WPS på et Inteno 301 modem.
HVA ER INTERFERENS OG HVORDAN LØSE PROBLEMET? Ordet interferens brukes mye innenfor trådløse nettverk og er bygget på det vi i fysikken kaller for bølgeteori. Nesten alle trådløse rutere i dag bygger på overføring av data ved hjelp av radiobølger og der...
Se vedlagte brosjyre for hvordan du enkelt skal komme igang!
Ja, vi har et speedometer som måler hastigheten fra din maskin og til vår server. Hvis du ønsker å foreta flere tester kan du bare trykke oppdater i din nettleser. Dersom du skal teste faktisk hastighet på bredbåndslinjen, bør du bruke kabel, da trådløs t...
Vennligst benytt følgende feilsøkingsverktøy: https://min.stayon.no/submitticket_.php?step=2&deptid=3&template_=4 [https://min.stayon.no/submitticket_.php?step=2&deptid=3&template_=4] Om du ikke løser problemet underveis ved å følge denne, kan du til ...
Gratulerer med din StayOn internettløsning. I dette dokumentet finner du diverse nyttig informasjon. VIKTIG TEKNISK INFORMASJON: NAVN: VERDI: Din IP adresse (Your IP Adress) Dynamisk tildelt Primær navneserver (Primary DNS) 37.44.185.10 ...
Vennligst benytt følgende feilsøkingsverktøy: https://min.stayon.no/submitticket_.php?step=2&deptid=3&template_=1 [https://min.stayon.no/submitticket_.php?step=2&deptid=3&template_=1] Om du ikke løser problemet underveis ved å følge denne, kan du til ...
Help Desk Software by Kayako kundeservice.stayon.no/index.php?