Kabling internt når du har flere analoge telefoner
Innsendt av Lilly-Anne .,
Notice
Undefined index: lastmodifiedby (./__swift/cache/3e3e6b6bb619cd1b3098249ff1a2bc7a.php:44)
Copy to clipboard:
Ida . på 20 May 2019 13:22

Kablingen internt i huset har stor betydning for kvaliteten på bredbåndet ditt. Dårlig kabling kan føre til støy på telefonen og det er fare for at du får redusert hastigheten på bredbåndet eller at du ikke kommer på nett.

For abonnenter med flere analoge telefoner gjøres det slik:

 

Abb med flere analoge tlf

Modemet bør kobles til den veggkontakten som er nærmest telefonlinjen inn til huset. Grunnen til dette er at kontakter før den kontakten som du kobler modemet til, ikke vil kunne brukes lenger. Kontaktene som kommer etter ADSL-kontakten på veggen kan kun benyttes til analoge telefoner og dette krever også at du fysisk kutter forbindelsen mellom kontakten du installerer splitteren til og den neste kontakten.
Bruk av montør anbefales.

  • Dette er det første telefonpunktet  inne i boligen. Ta ut kabelen fra  telefonuttaket (1).
  • Koble en nettverkskabel fra telefonuttaket (1) og til «LINE» på baksiden av splitteren (2)
  • Koble en nettverkskabel fra «PHONE» på splitteren (2)til den neste veggkontakten i huset
  • Koble bort telefonledningen mellom første kontakt (1) og påfølgende kontaktpunkt (4). De påfølgende kontaktene (4 og 5) skal nå istedenfor kobles via "PHONE" på splitteren (2). Dette krever ofte montørhjelp.
  • Koble telefonen til den første ledige kontakten etter den du koblet nettverkskabelen til. Kontroller at du har summetone i telefonen. Hvis du ikke har summetone, må du sjekke om du har kablet riktig.
  • Koble en ADSL kabel fra kontakten merket «MODEM» på splitteren (2) til kontakten merket DSL på modemet (3)
  • Koble til strøm på modemet (3)
  • Skru på modemet (3). Når DSL-forbindelsen er i orden vil lampen merket «DSL» lyse fast grønt.
  • Koble en nettverkskabel mellom en av kontaktene merket LAN1, LAN2, LAN3 eller LAN4 på modemet (3) og inn i kontakten på nettverkskortet på pc’en.

 

 


Kommentarer (0)
Help Desk Software by Kayako kundeservice.stayon.no/index.php?